Temu kangen Pinisepuh Kadang Temanggungan

Temu kangen Pinisepuh Kadang Temanggungan

Pinisepuh duwe acara temu kangen, tgl 9 Mei pada kumpul ana daleme Pak H Satoto Legenda Wisata. Nanging ya kuwi ora bisa rawuh kabeh marga ana kang encoke kumat, besane duwe gawe, njemput putu kang arep teka, malah kang nyedihke wis ana kang ditimbali Pangeran. Acara pokok Perkenalan Pengurus baru hasil Munas.

sumber : www.facebook.com/kadangtemanggungan