Anggota Komunitas

Berikut adalah organisasi komunitas yang bergabung dalam Forum Ikatan Kadang Temanggungan (FIKT) berikut dengan kontak person.

No

Nama Organisasi

1

PAPAT (Paguyuban Perantau Asal Temanggung )

Kontak : Doni

2

SINSU ( Sindoro – Sumbing )

Kontak :

3

PATEN ( Paguyuban Temanggung)

Kontak : Supri

4

PIKATAN ( Perkumpulan Independen Temanggung)

Kontak :

5

KOMITE  ( Koperasi Milis Temanggung)

Kontak : Agus Bangun

6

GURU DAMANG ( Guyub Rukun Kadang Temanggung)

Kontak : Satoto

7

PASMAN (Paguyuban Alumni SMAN)

Kontak : Amik

8

LUMUT  ( Lumbung Musik Temanggung )

Kontak : Budi Heriyanto

9

KTM ( Komunitas Tanah Merdeka )

Kontak : Rismedi

10

FITRA  ( Forum Silaturahmi Temanggung Utara)

Kontak : Joni

11

KALIMAS (Keluarga Alumni Masehi )

Kontak : Agus Nugroho

12

WOT GALEH

Kontak : Endah

13

PTB ( Paguyuban Temanggung Bersenyum)

Kontak : Puji & Munif